REGULAMIN

REGULAMIN SALI KAMERALNEJ
Regulamin określa zasady korzystania z Sali Kameralnej w Centrum Kultury w Ostródzie.

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Centrum Kultury w Ostródzie w Sali Kameralnej zabrania się:
– Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)
DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE POLICJI.
– Korzystania z telefonów komórkowych.
– Spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz palenia papierosów.
– Palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
– Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu pozostałym uczestnikom imprezy.
– Wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych).
– Wprowadzania zwierząt
2. Za rzeczy pozostawione na Sali Kameralnej, nie ponosimy odpowiedzialności.
3. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane Policji.
4. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Sali Kameralnej.
5. Pracownik obsługi sali ma prawo wyprosić klienta, który narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
6. Pracownik obsługi sali ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie, wulgarnie wobec klientów lub pracowników.
7. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.
8. Informacje podane przy rejestracji, zgodnie z wymogami licencji, służą jedynie umożliwieniu dostępu do repertuaru i nie są udostępniane ani wykorzystywane do żadnych innych celów.
9. Założenie konta na stronie ck.ostroda.pl/kino jest dobrowolne i jednoznaczne ze zgodą na warunki niniejszego regulaminu.